Rejestry PBI

From Atariki

Jump to: navigation, search

Strony D1 (adresy $D100-$D1FF), D6 ($D600-$D6FF) i D7 ($D700-$D7FF) są w Atari XL/XE zarezerwowane dla nowych urządzeń podłączonych do szyny równoległej (PBI), przy czym strona D1 przeznaczona jest dla samych urządzeń, natomiast strony D6 i D7 dla zarządzającego nimi expansion box (modułu zawierającego sloty i stanowiącego rodzaj inteligentnego rozgałęziacza PBI).

Strona D1

AdresOpis
Strona D1
$D100-$D1AFObszar przeznaczony na rejestry poszczególnych urządzeń. Pojawienie się rejestrów konkretnego urządzenia pod tym adresami warunkowane jest wybraniem tego urządzenia przez rejestr PDVREG ($D1FF/W).

We wczesnych wersjach Karin Maxi rejestry urządzenia "widać" niezależnie od stanu rejestru PDVREG. Powoduje to, że taki interfejs nawet w teorii nie może współpracować z innymi urządzeniami tego typu.

$D1B0-$D1C7Obszar przeznaczony na rejestry syntezatora mowy, modemu i kontrolera stacji dysków w 1450XLD.
$D1C8-$D1CEZarezerwowane przez Atari.
$D1CFAlternate Interrupt Register - w komputerze 1450XLD rejestr, przez który wewnętrzne urządzenia PBI mogą zgłaszać przerwania zamiast w PDVINT ($D1FF/R). Znaczenie poszczególnych bitów jest takie samo w obydwu.
$D1D0-$D1DFRejestry audio.
$D1E0-$D1E7Zarezerwowane przez Atari.
$D1E8-$D1EFRejestry portu szeregowego (RS-232) i równoległego (Centronics)
$D1F0-$D1F7Rejestry dodatkowego procesora.
$D1F8-$D1FDRejestry karty 80-kolumnowej.
$D1FA (W)Rejestr wyboru wewnętrznego rejestru karty. Rejestrów tych jest od 11 do 20 (nie wiadomo - handler zapisuje 20 bajtów, z tego 9 ostatnich to zera). Wybór odbywa się przez ustawienie tu wartości z zakresu od 0 do 19.
$D1FB (W)Port do przesyłania danych do wewnętrznego rejestru karty, wybranego przez $D1FA.
$D1FC (W)Starszy bajt adresu pamięci ekranu.
$D1FERejestr wyboru banku RAM.
$D1FF (W)PDVREG - rejestr wyboru urządzenia PBI. Ustawienie każdego bitu aktywuje ROM odpowiedniego urządzenia w obszarze $D800-$DFFF oraz jego rejestry w obszarze $D100-$D1AF. Wynika z tego, że do szyny może być podpiętych jednocześnie do ośmiu urządzeń i że należy jednocześnie ustawiać tylko jeden bit tego rejestru.

Niektóre urządzenia (np. Multi I/O) zajmują wszystkie bity rejestru, przez co nie mogą - nawet teoretycznie - współpracować z innymi peryferiami tego typu.

$D1FF (R)

PDVINT - rejestr zgłaszania przerwań przez zewnętrzne urządzenia PBI. W przypadku urządzeń generujących sygnały przerwań ustawienie pojedynczego bitu tego rejestru oznacza, że odpowiadające mu urządzenie zgłasza przerwanie IRQ. Przypisanie bitów do urządzeń jest takie samo, jak w PDVREG.

Jeśli urządzenie generuje przerwania i życzy sobie wywołania procedury jego obsługi, powinno podczas inicjowania systemu ustawić odpowiedni (czyli "swój") bit rejestru PINTMSK $0249, w innym wypadku zgłoszone tu przerwanie zostanie przez system zignorowane. Sygnałem potwierdzenia odbioru przerwania jest zapis rejestru PDVREG z ustawionym bitem odpowiadającym urządzeniu, które zgłosiło przerwanie.

Przerwanie generowane przez urządzenia szyny równoległej ma bardzo wysoki priorytet obsługi, wyższy ma tylko przerwanie odczytu ze złącza szeregowego.

Strony D6/D7

W obecności zewnętrznego adaptera urządzeń PBI (Extension Box Interface, 1090), strony D6 i D7 są zawsze zmapowane na niego i nie wymagają wyboru oddzielnym rejestrem. Gdy moduł 1090 jest odłączony, w 600XL, 800XL oraz XE te strony są puste; natomiast w 1400XL i 1450XLD zawierają łącznie 512 bajtów pamięci RAM do wykorzystania przez wewnętrzne urządzenia PBI (modem, syntezator mowy i stacje dysków).

AdresOpis
Strona D6
$D600-$D61FDodatkowa przestrzeń adresowa urządzenia PBI (slotu) nr 0
$D620-$D63FDodatkowa przestrzeń adresowa PBI (slotu) nr 1
$D640-$D65FDodatkowa przestrzeń adresowa PBI (slotu) nr 2
$D660-$D67FDodatkowa przestrzeń adresowa PBI (slotu) nr 3
$D680-$D69FDodatkowa przestrzeń adresowa PBI (slotu) nr 4
$D6A0-$D6BFDodatkowa przestrzeń adresowa PBI (slotu) nr 5
$D6C0-$D6DFDodatkowa przestrzeń adresowa PBI (slotu) nr 6
$D6E0-$D6FFDodatkowa przestrzeń adresowa PBI (slotu) nr 7
Strona D7
$D700-$D7FFZarezerwowane przez Atari.

Bibliografia

  • A.Chopra, Parallel Bus Interface Specifications, draft, 2/3/83 (Atari Company Confidential doc.)
  • Steve Miller, A. Chopra, Parallel Bus Interface Specification, 4/XX/83 (Atari Company Confidential doc.)
  • 1090 XL Expansion Box Specification, 7/27/83 (Atari Company Confidential doc.)
Personal tools