400

From Atariki

Jump to: navigation, search
grafika:atari400.jpg

Komputer z roku 1978, w produkcji od 1979 do 1982. W chwili pojawienia się na rynku kosztował $549.95. W wewnętrznej terminologii firmy zwany pod kryptonimem Candy. - Był to komputer klasy Entry Level (dla początkujących). Przeznaczony dla dzieci oraz młodzieży, miał prostą i elegancką budowę z membranową klawiaturą. O ile była ona doskonała, gdy chodziło o zabawę, ponieważ była odporna na zalania i nic nie mogło w niej uwięznąć, o tyle wykorzystanie jej w sposób bardziej profesjonalny (pisanie, programowanie), graniczyło z niemożliwością. Stąd w sprzedaży pojawiły się alternatywne klawiatury dla Atari 400.

W Atari 400 podczas prac projektowych zakładano zastosowanie 4 KB pamięci RAM, od czego powstała jego nazwa - 400. Jednak nagły spadek cen pamięci RAM spowodował, że maszyna trafiła do sprzedaży wyposażona początkowo w 8 KB, a później w 16 KB RAM, co już pozwalało na uruchomienie niemal wszystkich cartridge'ów i oprogramowania na kasetach. Jednak z powodu ciągle małej ilości pamięci używanie stacji dysków było raczej mało praktyczne, dlatego też Atari 400 występowało przeważnie z magnetofonem Atari 410. Czterysetka nie dysponowała wyjściem monitorowym i dlatego mogła być podłączana jedynie przez wyjście RF do standardowego telewizora.

Grafika:atari400-open.jpg

Komputer wyposażony został w mikroprocesor 6502 z zegarem 1,79 MHz (w wersji NTSC). Pamięć RAM o wielkości 16 KB, ROM z systemem operacyjnym - 10 KB. Brak wbudowanego na stałe interpretera języka wyższego poziomu kompensowało to, że razem z komputerem sprzedawany był interpreter Atari BASIC na cartridge'u. Miał klawiaturę foliową z czterema klawiszami funkcyjnymi (START, SELECT, OPTION i RESET) oraz cztery porty joysticków i jedno gniazdo cartridge'ów. Pamięć RAM mogła być rozszerzona do 32 lub 48 kB.

Modele 400 i 800 są pierwszymi komputerami Atari. Wcześniej, przed nadaniem im numerów nazywały się znaczniej milej, tj. Atari 400 znany był jako Candy natomiast Atari 800 - Colleen. Atari 400 powstał jako maszyna dla początkujących użytkowników, szczególnie dzieci. Miękka membranowa klawiatura miała za zadanie nie dopuścić do dostawania się między klawisze jedzenia upuszczanego przez dzieci, wylewanych napojów oraz innych obiektów. Wygląd komputera był prosty a zarazem elegancki jak na tamte czasy. Proste w dostępie złącze dla cartridge'ów oraz rozszerzeń pamięci, tudzież inne cechy, uczyniło Atari 400 bardzo atrakcyjnym komputerem dla początkujących.

Personal tools