6551

From Atariki

Jump to: navigation, search

Ang. Asynchronous Communications Interface Adapter, układ scalony firmy MOS Technology realizujący asynchroniczną transmisję szeregową, zastosowany w 1450XLD TONG oraz niektórych urządzeniach peryferyjnych do Atari 8-bit (np. Multi I/O, jako UART dla portu szeregowego RS-232).

Numer katalogowy Atari: C061690

Zobacz też

Personal tools