65C02

From Atariki

Jump to: navigation, search

Zaktualizowana wersja procesora 6502, wykonana w technologii CMOS. Zaprojektowana w 1978 roku przez Williama D. Menscha. W modelu tym poprawiono błędy poprzedniego procesora oraz rozszerzono listę rozkazów i trybów adresowania eliminując przy okazji występujące w 6502 rozkazy nieudokumentowane: w 65C02 wszystkie nieużywane kody rozkazów działają jak rozkaz NOP - ale, co ciekawe, zajmują przy tym od jednego do trzech bajtów oraz od dwóch do siedmiu cykli maszynowych; producent zachęca jednak do zapomnienia o tej cesze procesora.

Układ składa się z 11500 tranzystorów.

Procesor 65C02 stanowi model przejściowy pomiędzy 6502 a 65C816. Przez Atari zatosowany w konsolach Lynx.

Procesor ten był wytwarzany przez kilka firm, m.in. przez GTE, NCR, Rockwell, Sanyo oraz Synertek. Obecnie produkowany przez amerykańską firmę Western Design Center, której szefem jest projektant procesora, William D. Mensch.

Układu 65C02 nie należy mylić z zastosowanym w ośmiobitowych komputerach Atari procesorem 6502C.

Zobacz też

Personal tools