6502C

From Atariki

Jump to: navigation, search

Zmodyfikowana wersja procesora 6502, zamówiona przez Atari w firmie MOS Technology. Modyfikacja polegała na dodaniu linii HALT, umożliwiającej zatrzymywanie procesora przez ANTIC i wymuszenie zwolnienia szyn na czas potrzebny do pobrania danych z pamięci obrazu. W komputerach Atari 400 i 800 funkcja ta była realizowana przez 4 dodatkowe układy scalone. Dodanie linii HALT pozwoliło zatem obniżyć koszty produkcji komputera.

Procesor ten był użyty we wszystkich egzemplarzach komputerów serii XL i XE oraz konsol 5200 i 7800. Według Wikipedii 6502C był także użyty w ostatnich seriach wersji PAL komputerów 400 i 800[1].

Procesor ten nazywano też nieoficjalnie SALLY. Numer katalogowy Atari: C014806.

6502C a 65C02

Układu 6502C, który jest odmianą zwykłego 6502 wyprodukowaną w technologii NMOS, nie należy mylić z 65C02. Pomyłka taka zdarzyła się Wojciechowi Zientarze w książce "Poradnik programisty Atari", w której stwierdził, że "część komputerów Atari (głównie modele XE) posiada zmodyfikowaną wersję procesora, która jest oznaczona jako 65C02 Sally", po czym przeszedł do opisu dodatkowych instrukcji procesora 65C02. Zientara zaczerpnął tę informację z wydanej wcześniej publikacji Wiesława Miguta "Atari BASIC".

Zamienniki

Oprócz MOS Technology (6502C dla Atari XL/XE oraz Atari 5200) w pełni kompatybilne procesory robiła także firma UMC - procesor o oznaczeniu UM6502I.

Zobacz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools