APE Time

From Atariki

Jump to: navigation, search

Protokół odczytu aktualnej daty i godziny, zaimplementowany początkowo w APE, później także w SIO2BSD, RespeQt i SIO2BT. Służy do aktualizacji ustawień czasu w tych komputerach Atari 8-bit, które nie mają sprzętowego zegara (np. R-Time 8).

Szczegóły techniczne

Odczyt odbywa się za pośrednictwem SIO. Wartości DCB trzeba ustawić następująco:

 • DDEVIC: $45
 • DUNIT: $01
 • DCMND: $93
 • DSTATS: $40
 • DBUFA: adres bufora o wielkości sześciu bajtów
 • DTIMLO: dowolna wartość, typowo od 1 do 7
 • DBYT: 6
 • DAUX1: $EE
 • DAUX2: $A0

Jeśli w systemie istnieje urządzenie zgodne z protokołem APE Time, po wywołaniu JSIOINT do bufora zostaną odczytane bieżące ustawienia czasu w formacie zgodnym ze SpartaDOS:

 • bajty 0-2: data w formacie DD-MM-YY
 • bajty 3-5: czas w formacie HH-MM-SS
Personal tools