AUTOCT60

From Atariki

Jump to: navigation, search

Kolejność uruchamiania programów w katalogu AUTO dla karty CT60.

- XBOOT - MENU - MAGXBOOT - SETENV - METADOS - EXTENDOS - DRVIN - SCC - RSVX - STING - FDI_INIT - JPEGD

- NVDI - CKBD - SPEEDOGDOS - WDIALOG - CENTSCREEN - SELECTRIC - UISIII - FREEDOM - LETEMFLY - DESKPIC - NOSYSTEM - RDEBUG - MiNT


Należy brać pod uwagę, że jest to tylko przykład dla przykłądowego zestawu programów.

Zasady ogólna

1. Niektóre z programów nie mogą być uruchamiane po sobie.

2. Należy mieć na uwadze kolejność uruchamiania program z danej grupy


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools