BBK C.P.

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:bbkcp.gif

Bryan & Barry Kolbe Command Processor. Wydany w 1989 roku interpreter poleceń dla DOS 2.0 i DOS 2.5, zastępujący menu (DUP.SYS), nieco podobny do interpretera poleceń DOS XL. Autorem jest Bryan P. Schappel.

Dostępne jest dziesięć poleceń wewnętrznych:

  • ERASE fname - skasowanie pliku
  • PROTECT fname - zabezpieczenie pliku
  • UNPROTECT fname - odbezpieczenie pliku
  • RENAME old new - zmiana nazwy
  • DIR [Dx:] - wylistowanie katalogu
  • COPY fn1 fn2 - kopiowanie
  • RUN [hex addr] - uruchomienie programu od podanego adresu
  • CAR - przejście do Atari BASIC-a
  • TYPE fname - wyświetlenie zawartości pliku na ekranie
  • KILL - usunięcie BBK CP z pamięci

Możliwe jest wykonywanie plików wsadowych (*.BAT). Ponadto BBK CP udostępnia programom pewną liczbę swoich wewnętrznych procedur, dzięki czemu tworzenie poleceń zewnętrznych staje się łatwiejsze.

Zobacz też

Personal tools