BLB

From Atariki

Jump to: navigation, search

Krzysztof 'BLB aka BLoody Butcher' Przybyszewski z Kołobrzegu

Grupy: Cobra

Atari posiada od 25.06.1990 roku, który to został zakupiony w Peweksie wraz z magnetofonem XC12 za kwotę 204 USD, obecnie w dość rozbudowanej konfiguracji. W przeszłości troszkę kodował w asemblerze i Turbo BASIC-u, teraz częściej tworzy muzykę, jedyna grafika narysowana na Atari (nie licząc oprawy graficznej jego produkcji) to Orko wystawiona w 1997 roku na Copy Party Rush Hours. Niestety tylko raz był na Copy Party, w Ornecie w 1997 r.

Produkcje:

oraz kilkadziesiąt muzyczek stworzonych na Atari.

Personal tools