BOOT (format pliku)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Format pliku wykorzystywany w małym Atari do wczytywania programów wykonywalnych z poziomu systemu operacyjnego bezpośrednio po uruchomieniu komputera, bez potrzeby uprzedniego wczytywania systemu DOS. Takim "plikiem" jest na ogół sam DOS.

Program typu "BOOT" może być wczytany zarówno z dyskietki jak i kasety. W przypadku uruchamiania programu typu BOOT z dyskietki należy po prostu włączyć komputer, system operacyjny będzie próbował odczytać program właśnie w formacie BOOT ze stacji dysków nr 1. Jeżeli chcemy przy tym wyłączyć wbudowany interpreter BASIC należy włączyć komputer z wciśniętym klawiszem OPTION. Natomiast jeżeli chcemy dokonać odczytu programu w formacie BOOT z magnetofonu należy włączyć komputer z wciśniętym klawiszem START. Odłączenie interpretera BASIC-a odbywa się identycznie jak w przypadku odczytu ze stacji dysków.

Opis formatu

Na początku znajduje się sześciobajtowy nagłówek, składający się kolejno z dwóch pojedynczych bajtów i dwóch dwubajtowych słów:

  • bajt 0 - wartość bez znaczenia dla systemu operacyjnego
  • bajt 1 - określa liczbę 128-bajtowych sektorów dyskietki lub rekordów z kasety jakie należy wczytać
  • bajty 2 (młodszy bajt) i 3 (starszy bajt) - adres, pod jaki system operacyjny wczyta całość danych
  • bajty 4 (młodszy bajt) i 5 (starszy bajt) - adres ponownego inicjowania programu w przypadku wciśnięcia klawisza RESET (wpisywany przez system do rejestru DOSINI lub CASINI)

Program uruchamiany jest od adresu wczytywania, plus sześć bajtów.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools