CX75

From Atariki

Jump to: navigation, search

Atari Light Pen (CX75), czyli tłumacząc - pióro świetlne. Dopasowane wzorniczo do serii XL. Długość: 14,5 cm, średnica: 1.3 cm.


Jest to urządzenie z pełnym wsparciem ze strony systemu, jednak wykorzystywane przez stosunkowo niewielką liczbę programów (m. in. AtariGraphics i Blazing Paddles). Aby skłonić je do poprawnego działania ekran powinien być nastawiony na tyle jasno, aby również ciemne tło emitowało pewną ilość światła. W przeciwnym razie może dochodzić do sytuacji, kiedy komputer nie może jednoznacznie zinterpretować pozycji pióra. Używanie tego urządzenia nie było więc zarówno zbytnio komfortowe dla wzroku (praca blisko ekranu), jak i specjalnie wygodne (wymuszona pozycja z wyciągniętą ręką w kierunku ekranu). Czynniki te spowodowały zniknięcie tego typu urządzeń z rynku. Dziś jednak są one rzadkością i wciąż są poszukiwane przez kolekcjonerów sprzętu.


Grafika:LightPen.jpg


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools