Copy Service Stuttgart

From Atariki

Jump to: navigation, search

Alias CSS. Jedna z najstarszych crackerskich grup atarowskich (założona na przełomie 1983/84 roku!), wywodząca się z Niemiec. Ekipa była całkiem liczna:

  • Arthur Dent
  • Bob
  • Cassiopeia
  • Dr. Nobody
  • Freddy Krüger
  • Garfield
  • Mikel
  • Mr. C
  • Nic
  • RAM

Linki


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools