Cracktro

From Atariki

Jump to: navigation, search

Rodzaj czołówki dodawanej do czyjegoś (obcego) programu; zwykle w postaci efektownego intra (rzadziej loadera) stworzonego przez crack-grupy lub pojedynczych crackerów w pozbawionych zabezpieczeń przed kopiowaniem programach (najczęściej grach). Zawiera informacje o twórcach tej produkcji (funkcja informacyjna), krótkie wiadomości o "złamanym" programie, czasem trainer i scroll z pozdrowieniami.

Alternatywna nazwa: crack intro


Najlepsze dotąd małoatarowskie cracktra to produkcje "doklejone" do:

Personal tools