DESKTOP.INF

From Atariki

Jump to: navigation, search

DESKTOP.INF to plik w którym TOS (wersje 1.x) przechowuje swoje ustawienia.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools