DMC (format pliku)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Pochodna formatu CMC. Pod względem struktury nie różni się od pierwowzoru. Został on stworzony specjalnie na użytek SAP Makera, aby odróżnić pliki zapisane pod standardową wersją Chaos Music Composera od tych, które używają dwukrotnie szybszego odtwarzania (jak np. moduły tworzone za pomocą CMC w wersji Grega, lub Madteamu).

Personal tools