SAP Maker

From Atariki

Jump to: navigation, search

Przenośny program autorstwa Foxa konwertujący z linii poleceń muzykę z formatów 8-bitowego Atari na format SAP. Projekt nie jest rozwijany - możliwość tego rodzaju konwersji posiada ASAP począwszy od wersji 1.1.0. Ostatnia wersja SAP Maker (5.0) potrafi konwertować formaty CMC, CMR, MPT, MD1, MD2, TMC, TM8, AMS.

Różnice między SAP Maker 5.0 a ASAP:

  • ASAP wyznacza i dodaje tagi TIME
  • ASAP obsługuje subsongi we wszystkich formatach, SAP Maker tylko w CMC i CMR
  • ASAP dodatkowo obsługuje formaty CM3, CMS, DMC, DLT, FC, MPD, RMT, TM2
  • SAP Maker dodatkowo obsługuje formaty MD1, MD2 i AMS
  • SAP Maker uznaje pliki z rozszerzeniem TMC za monofoniczne, zaś ASAP za stereo (identycznie jak TM8)
Personal tools