Deep Blue C

From Atariki

Jump to: navigation, search

Spis treści

Ograniczenia

Jeden z nielicznych kompilatorów języka C na małe Atari. Twórcą kompilatora jest John H. Palevich. Składnia dopuszczalna przez Deep Blue C zbliżona jest do standardu ANSI C, z istotnymi ograniczeniami. Niedostępne są:

 • struktury
 • unie
 • tablice wielowymiarowe
 • liczby zmiennoprzecinkowe
 • funkcje zwracające wartości typu innego niż int
 • operator sizeof
 • rzutowanie typów

Inne niestandardowe właściwości Deep Blue C:

 • Ostatni człon (case lub default) klauzuli switch musi być zakończony jedną z instrukcji: break, continue lub return.
 • Typ char jest zawsze bez znaku.
 • Łańcuchy znakowe nie mogą być dzielone.
 • Długość linii kodu źródłowego nie może przekraczać 79 znaków.
 • Funkcja nie może mieć więcej niż 126 argumentów.
 • Niedostępne są nawiasy klamrowe { i }, w zamian należy użyć sekwencji $( i $).

Możliwości

Środowisko Deep Blue C (DBC) zapewnia dostęp do następujących konstrukcji programowych [1]:

 • Typy podstawowe: char, int, typ wskaźnikowy (pointer)
 • Tablice jednowymiarowe
 • Operatory jednoargumentowe: + - * & ++ -- ! $- (tylda)
 • Operatory dwuargumentowe: + - * / % | ^ & == != < <= >= << >> <op>= && || ?: ,
 • Słowa kluczowe: if, else, while, break, continue, return, for, do, switch, case, default
 • Dyrektywy kompilatora: #define, #include
 • Linker (konsolidator) z funkcją relokowania
 • Stałe: szesnastkowe, ósemkowe, \ (backslash)

Biblioteka standardowa

Prawdziwie mocną stroną DBC są dołączone do środowiska biblioteki programistyczne. Zapewniają one niemal ten sam zestaw funkcji jak w Atari BASIC, oprócz zmiennych typu rzeczywistego. Poniżej przedstawiono podstawowe biblioteki dostępne podczas tworzenia programu [2]:

 • AIO - biblioteka podstawowych funkcji wejścia/wyjścia. Praktycznie wymagana w każdym tworzonym programie
 • DBC - biblioteka uruchomieniowa
 • GRAPHICS - biblioteka graficzna. Tryby tekstowe i graficzne Atari oraz funkcje graficzne wzorowane na Atari Basic
 • PMG - biblioteka grafiki grafiki Gracz-Pocisk (Player Missile Graphics)
 • PRINTF - biblioteka obsługi konsoli

Użyteczny jest kod źródłowy ww. bibliotek znajdujący się razem z innymi plikami DBC.

Biblioteka funkcji matematycznych

Standardowy język C określa typ podstawowy float oraz zestaw funkcji dla obliczeń numerycznych. Próbą przybliżenia możliwości DBC do standardu jest biblioteka Mathlib autorstwa Franka Parisa. Zawiera ona się w dwóch plikach:

 • MATHLIB.C - biblioteka funkcji podstawowych na liczbach zmiennoprzecinkowych, wykorzystująca pakiet matematyczny w ROM Atari
 • TRIG.C - biblioteka funkcji trygonometrycznych

Szybkość działania

Kompilator DBC nie tworzy kodu maszynowego dla procesora 6502. Wynikiem jego działania jest kod pośredni (C-code), który jest następnie wykonywany przez interpretator kodu pośredniego [3]. Według Atari 8-bit Faq Deep Blue C kompiluje do kodu Intel 8080, który jest następnie wykonywany przez maszynę wirtualną/interpretator procesora 8080. Jest to technika znana ze współczesnej platformy JAVA i jest też głównym powodem niewielkiej szybkości działania kodu wykonywalnego tworzonego za pomocą DBC.

Przykładowy program

Zamieszczony poniżej program ma za zadanie uprzejmie przywitać się ze światem.

 main()
 $(
  printf("Hello World!");
 $)

Charakterystyczny jest brak dyrektywy preprocesora "#include". W DBC zastosowano odmienne podejście do kwestii linkowania z biblioteką - rozwiązywaniem nazw funkcji zajmuje się linker. Powyższy kod źródłowy należy przetworzyć kompilatorem CC.COM w wersję C-code. Dla uzyskania wersji wykonywalnej konieczne jest jeszcze połączenie/zlinkowanie C-code z bibliotekami i maszyną wirtualną DBC. Służy do tego linker LINK.COM, któremu przekazujemy do przetworzenia następujący plik o nazwie HELLO.LNK:

 HELLO
 AIO
 PRINTF
 DBC.OBJ

Wynikiem jest plik binarny HELLO.COM gotowy do uruchomienia pod DOS-em (sprawdzone dla DOS 2.5 i MyDOS 4.53).

Wersje rozwojowe

Środowisko DBC doczekało się kolejnych wersji, z których każda zapewnia większą funkcjonalność stosunku do poprzedniej. Są to:

 • ACE C - podobne ograniczenia jak w DBC oraz korzystanie z kodu pośredniego dla interpretatora "C-code". Niektóre biblioteki zostały zakodowane ponownie przy użyciu języka assemblera. Ciekawym dodatkiem jest kompilator optymalizujący FAST.COM, który według autora ma zwiększać szybkość działania programu wynikowego o 20-30%.
 • CC8 - W porównaniu do DBC i ACE C jest to środowisko znacznie rozbudowane. Dostępne są m.in. typy zmiennoprzecinkowe, tablice wielowymiarowe, struktury, unie i typy wyliczeniowe. Rozszerzono zbiór poleceń preprocesora. Funkcje mogą zwracać już inne typy poza standardowym "int", tj. również "char" i "pointer". Dostępna jest biblioteka rozszerzająca CC 8 o obsługę dynamicznego zarządzania pamięcią - ALMLIB, autorstwa Marka Millera.

Dostępność

Podstawowy pakiet DBC jest do pobrania na stronie Atari Archives. Nie jest określony jawnie status tego pakietu, ale sądząc po sposobie działania ludzi z Atari Archives powinien mieć status publiczny. Na powyższej stronie udostępniono również kod źródłowy całego środowiska programistycznego. Pakiet funkcji matematycznych Mathlib jest niedostępny publicznie, powodem jest brak kontaktu z autorem tej biblioteki, Frankiem Parisem [4].

Materiały źródłowe

Personal tools