Design

From Atariki

Jump to: navigation, search

Z ang. "zamysł, plan, projekt" - jest to planowany ogólny wygląd przyszłej pracy, na scenie oznacza głównie układ poszczególnych efektów w demie lub w intrze (sposób ich łączenia, synchronizacji). Jak wiele od tego elementu zależy, możemy się przekonać w największych produkcjach, takich jak Bitter Reality czy Numen, albo też w układzie "historyjki" i grafiki w demie typu Slide Show (np. w produkcji Extract). W porównaniu z produkcjami z innych scen (szczególnie C64 i Amigi) atarowskie demosy przez lata przeważnie nie obfitowały w doskonały, wysmakowany design. Na szczęście zmienia się to na plus.

Warto obejrzeć następujące produkcje demoscenowe, w których najmocniej położono nacisk na design:

Personal tools