Frankenstein

From Atariki

Jump to: navigation, search

Freddy 'Frankenstein' Offenga. Holenderski koder, początkowo cracker, lider grupy High Tech Team. Redaktor naczelny i wydawca bardzo popularnego na europejskiej scenie magazynu dyskowego Mega Magazine. Ulubiony asembler to ATMAS II. Frankenstein pracował także dla ANG Holland (A New Generation Software), które wydawało oprogramowanie rozrywkowe na Atari. Pomysłodawca "Atari Preservation Project" (więcej o tym w periodyku MyAtari). Posiadacz Atari 800 XL z rozszerzeniem pamięci. Miłośnik ostrego, metalowego grania (jeden z jego ulubionych zespołów to Sepultura), co nawet odzwierciedliło się w kilku atarowskich produkcjach sygnowanych przez H.T.T.

Obecnie zatrudniony w Scouting Nederland jako programista.

Zobacz też

I'm sorry, I can't read Polish, so here are a few facts:

- HTT started with a group of local friends (SolarSystems, DDT-Crew, Exterminator and myself)
- Mega Magazine #8 is available, freeware, contact me if you want a copy of get it from Rewind Games :)
Personal tools