Graphics 3

From Atariki

Jump to: navigation, search
GR.3

Trzeci tryb grafiki w numeracji Atari OS. Składa się z 24 linii trybu ANTIC $08.

  • Kolory: 4 niezależne (3 + kolor tła; z palety 128).
  • Proporcje piksela: 8x8, czyli ma kształt zbliżony do kwadratu
  • Rozdzielczość pozioma: 40 pikseli, w zależności od szerokości ekranu (DMACTLS) także 32 lub 48.
  • Rozdzielczość pionowa: 24 linii, maksymalnie 30 linii (co uzyskuje się modyfikując Display List)

Oto wartości pikseli i rejestry odpowiedzialne za kolory w tym trybie:

Ekran w tyb trybie zajmuje 10*24=960 ($3C0) bajtów. Bajt pamięci ekranu zawiera 4 piksele ponieważ każdy z nich kodowany jest dwoma bitami. Okno tekstowe zajmuje 40*4=160 ($A0) bajtów i zrealizowane jest w Graphics 0.

Personal tools