Graphics 4

From Atariki

Jump to: navigation, search
GR.4

Czwarty tryb grafiki w numeracji Atari OS. Składa się z 48 linii trybu ANTIC $09.

  • Kolory: 2 niezależne (1 + kolor tła; z palety 128).
  • Proporcje piksela: 4x4
  • Rozdzielczość pozioma: 80 pikseli, w zależności od szerokości ekranu (DMACTLS) także 64 lub 96.
  • Rozdzielczość pionowa: 48 linii, maksymalnie 60 linii (co uzyskuje się modyfikując Display List)

Oto wartości pikseli i rejestry odpowiedzialne za kolory w tym trybie:

Ekran w tyb trybie zajmuje 10*48=480 ($1E0) bajtów. Bajt pamięci ekranu zawiera 8 pikseli ponieważ każdy z nich kodowany jest jednym bitem. Okno tekstowe zajmuje 40*4=160 ($A0) bajtów i zrealizowane jest w Graphics 0.

Personal tools