Graphics 6

From Atariki

Jump to: navigation, search
GR.6

Szósty tryb grafiki w numeracji Atari OS. Składa się z 96 linii trybu ANTIC $0B.

  • Kolory: 2 niezależne (1 + kolor tła; z palety 128).
  • Proporcje piksela: 2x2
  • Rozdzielczość pozioma: 160 pikseli, w zależności od szerokości ekranu (DMACTLS) także 128 lub 192.
  • Rozdzielczość pionowa: 96 linii, maksymalnie 120 linii (co uzyskuje się modyfikując Display List)

Oto wartości pikseli i rejestry odpowiedzialne za kolory w tym trybie:

Ekran w tyb trybie zajmuje 20*96=1920 ($780) bajtów. Bajt pamięci ekranu zawiera 8 pikseli ponieważ każdy z nich kodowany jest jednym bitem. Okno tekstowe zajmuje 40*4=160 ($A0) bajtów i zrealizowane jest w Graphics 0.

Personal tools