Grass

From Atariki

Jump to: navigation, search

Daniel 'Grass' Nowak. Grafik oraz muzyk w grupie MEC. Na scenie atarowskiej jednak znany tylko z produkcji Grass Slideshow. Potem (po 1996 roku) opuścił scenę 8-bit i przewinął się przez parę(-naście) grup amigowskich i pecetowych (m. in. MadWizards, Palsecam, Suspend, Hypnotize). Alternatywna ksywa Grassa to Haloon.

Zewnętrzne odnośniki


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools