Inkrementacja i dekrementacja liczb wielobajtowych

From Atariki

Jump to: navigation, search

Inkrementacja

Sekwencja rozkazów zwiększająca wartość dwubajtowej liczby całkowitej o 1 jest powszechnie znana i często używana:

    inc zmienna
    bne koniec
    inc zmienna+1
koniec

Sekwencja inkrementująca liczbę trzybajtową wygląda analogicznie:

    inc zmienna
    bne koniec
    inc zmienna+1
    bne koniec
    inc zmienna+2
koniec

Niektóre asemblery (np. MADS) oferują tu ułatwiające życie pseudorozkazy, odpowiednio INW oraz INL.

W przypadku liczb trzy- i więcej-bajtowych krótszy kod można uzyskać stosując pętlę (n - wielkość zmiennej w bajtach):

    ldx #-n
petla inc zmienna-$0100+n,x
    bne koniec
    inx
    bne petla
koniec

Jeśli zaś chodzi o przeniesienie inkrementowanej wartości do innej zmiennej, pętla może wyglądać tak:

    ldx #-n
    sec
petla lda zmienna_a-$0100+n,x
    adc #$00
    sta zmienna_b-$0100+n,x
    inx
    bne petla

Wykorzystano tu fakt, że rozkaz ADC dodaje do akumulatora wartość podanego argumentu plus wartość znacznika C.

Pętle nie zadziałają prawidłowo, jeśli zmienna znajduje się na stronie zerowej, do tego trzeba je odpowiednio zmodyfikować. Patrz Ujemne indeksowanie.

Dekrementacja

Dekrementacja dwubajtowej liczby całkowitej jest nieco bardziej kłopotliwa, niż inkrementacja takowej:

    lda zmienna
    bne d1
    dec zmienna+1
d1   dec zmienna

Przy liczbach trzy- i więcej-bajtowych krótszy kod uzyskamy stosując pętlę podobną do tej powyżej, wykorzystując fakt, że działanie znacznika C dla rozkazu SBC jest odwrotne niż dla ADC (SBC odejmuje od akumulatora podaną wartość zwiększoną o odwrotność znacznika C):

    ldx #-n
    clc
petla lda zmienna-$0100+n,x
    sbc #$00
    sta zmienna-$0100+n,x
    inx
    bne petla

'n' to, jak powyżej, wielkość zmiennej w bajtach. Dla liczby trzybajtowej zysk wynosi 5 bajtów, a dla czterobajtowej - aż 13. Jak powyżej, jeśli zmienna jest na stronie zerowej, pętlę trzeba odpowiednio zmodyfikować.

Personal tools