JLS BASIC

From Atariki

Jump to: navigation, search

JLS BASIC - Jackson Language System BASIC - to kompilowany, strukturalny dialekt języka BASIC dla komputerów XL/XE, powstały w 1985 roku. Autorem jest Jeffrey G. Jackson. Program wraz z kodem źrodłowym został opublikowany ponownie jako public domain w roku 2000 i jest do pobrania stąd.

W razie gdyby powyższy link nie działał, mirror jest tutaj. Zalecane jest jednak, o ile to możliwe, korzystanie z oryginalnego adresu, gdyż autor chce znać ilość ściągniętych kopii JLS BASIC-a.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools