Kody błędów BASIC-a XE

From Atariki

Jump to: navigation, search
KodNazwaOpis
1BREAK KEY NOT TRAPPEDPo wykonaniu instrukcji SET 0,1 wciśnięto klawisz Break
2MEMORY FULLPodczas wykonywania się programu w BASIC-u zabrakło pamięci.
3VALUE OUT OF RANGEWartość jest spoza zakresu dozwolonego dla danej instrukcji lub funkcji.
4TOO MANY VARIABLESLiczba zmiennych przekroczyła 128.
5ACCESS PAST STRING DIMPróba dostępu do elementu znajdującego się poza końcem łańcucha tekstowego.
6NO DATA TO READW liniach DATA jest zbyt mało danych dla instrukcji READ.
7BAD LINE NUMBERNumer wiersza programu jest spoza dozwolonego zakresu (od 0 do 32767).
8INPUT/READ TYPE MISMATCHPodczas wykonywania instrukcji INPUT lub READ napotkano wartość tekstową w miejscu, gdzie oczekiwana była wartość numeryczna.
9DIMENSION ERRORBłąd deklaracji zmiennej indeksowanej: próba użycia zmiennej niezadeklarowanej, lub powtórna deklaracja zmiennej już deklarowanej, lub przekroczenie dopuszczalnej wartości indeksu.
10EXPRESSION TOO COMPLEXPrzepełnienie stosu operatorów BASIC-a z powodu wpisania zbyt złożonego wyrażenia.
11ARITHMETIC OVERFLOWWynik operacji arytmetycznej przekracza dopuszczalny zakres (na ogół: dzielenie przez zero).
12LINE NOT FOUNDW instrukcji GOTO lub GOSUB podano numer wiersza, którego nie ma w programie.
13NEXT WITHOUT FORNapotkano instrukcję NEXT, która nie ma odpowiednika w postaci instrukcji FOR.
14LINE TOO LONG OR COMPLEXWiersz programu zawiera zbyt wiele instrukcji i operatorów, i nie mieści się w buforze tokenizacji BASIC-a.
15DELETED STATEMENTPo zakończeniu podprogramu interpreter nie może znaleźć wiersza, z którego ten podprogram wywołano.
16RETURN WITHOUT GOSUBNapotkano instrukcję RETURN, dla której nie ma odpowiednika w postaci GOSUB.
17BAD LINEProgram zawiera wiersz, który został przez procedury kontroli składni oznaczony jako błędny (zawiera token ERROR).
18NOT A NUMBERPierwszy znak argumentu funkcji VAL nie jest cyfrą.
19PROGRAM TOO LONGWskazany program nie może zostać załadowany instrukcją LOAD lub CLOAD, gdyż nie zmieściłby się w pamięci.
20INVALID CHANNEL NUMBERNumer kanału I/O (IOCB) nie mieści się w dozwolonym zakresie (1-7).
21BAD FILE FORMATPlik nie może zostać załadowany do pamięci instrukcją LOAD lub CLOAD, gdyż nie zawiera stokenizowanego programu w BASIC-u.
22USING STRING TOO BIGŁańcuch formatujący w instrukcji PRINT USING przekracza dopuszczalny rozmiar.
23USING VALUE TOO BIGLiczba wyprowadzana przy użyciu PRINT USING przekracza zakres dopuszczalnych wartości.
24USING TYPE MISMATCHW instrukcji PRINT USING wystąpiła niezgodność typu wartości i odpowiedniego pola formatu.
25RGET DIM MISMATCHWielkość rekordu tekstowego odczytana przez RGET jest różna od wielkości zadeklarowanej nań zmiennej.
26RGET TYPE MISMATCHPodczas wykonywania instrukcji RGET wystąpiła niezgodność typów odczytanych danych z zadeklarowanymi zmiennymi.
27--
28INVALID STRUCTURENapotkano instrukcję ENDIF lub ENDWHILE, dla której nie ma odpowiedniej instrukcji IF lub WHILE.
29P/M NUMBER OUT OF RANGEBłędny numer duszka (spoza zakresu 0-7).
30P/M GRAPHICS NOT ACTIVENapotkano instrukcję odnoszącą się do grafiki graczy i pocisków bez uprzedniego wykonania instrukcji PMGRAPHICS.
31--
32ENTER NOT TRAPPEDPo wykonaniu instrukcji SET 9,1 wykonano instrukcję ENTER bez ustawienia na nią pułapki przez TRAP.
33--
34CAN'T NUM/RENUMJeden z podanych parametrów instrukcji NUM lub RENUM jest równy zero.
35CAN'T NUM/RENUMPodczas przenumerowywania programu przekroczono maksymalny numer wiersza (32767).
40STRING TYPE MISMATCHPróba użycia zmiennej tekstowej jako tablicy lub odwrotnie.
65EXTENDED MEMORY NOT AVAILABLETryb EXTEND nie może zostać użyty, bo brakuje pamięci.
100EXTENSION NOT INSTALLEDNapotkano instrukcję z rozszerzonego zestawu instrukcji BASIC XE, gdy rozszerzenie nie jest zainstalowane w pamięci komputera.
Personal tools