BASIC XE

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:Basicxe41.png

Interpreter języka BASIC stworzony przez OSS, zgodny wstecz z Atari BASIC, następca BASIC-a XL. Ostatnia wersja 4.2 nosi datę 9 lutego 1986. Autorami są Bill Wilkinson i Stephen D. Lawrow.

Spis treści

Charakterystyka

BASIC XE składa się z cartridge'a o pojemności 16 KB (tzw. Supercartridge) oraz pliku binarnego BASICXE.OSS o wielkości 11 KB, który interpreter automatycznie próbuje wczytać po uruchomieniu. Ten plik dodaje do języka garść rozszerzeń. Interpreter używa pamięci RAM znajdującej się "pod" ROM-em systemu operacyjnego, z tego powodu nie działa na komputerach serii 400/800.

BASIC XE zawiera 140 słów kluczowych (część z nich jest dostępna tylko po wczytaniu pliku BASICXE.OSS). Obsługuje pamięć rozszerzoną 130XE, dzięki czemu na komputerach z rozszerzeniami pamięci działając w specjalnym trybie EXTEND daje użytkownikowi do dyspozycji prawie 64 KB na program i 32 KB na dane.

Przykrą cechą BASIC-a XE jest to, że przy wczytywaniu pliku BASICXE.OSS w żaden sposób nie jest sprawdzane, czy dana wersja rozszerzenia jest zgodna z daną wersją interpretera, a próba wczytania nieodpowiedniego pliku rozszerzeń kończy się dziwnymi efektami na ekranie i ogólną niestabilnością interpretera. Na szczęście plik BASICXE.OSS wyświetla podczas wczytywania informację o producencie i rok wydania (a przeważnie też numer wersji), dzięki czemu można rozpoznać, która wersja jest "dobra", wg poniższej tabelki:

BASIC XEBASICXE.OSS
4.1Rok 1985, wersja 4.00
Rok 1985, wersja 4.11
Rok 1994, bez numeru wersji
4.2Rok 1986, wersja 4.20

Modyfikacje

BASIC XE 7.2

W internecie (np. tu) można znaleźć obrazy modułu oznaczone "BASIC XE 7.2". Jest to BASIC XE 4.2 z dorobionym przez kogoś po amatorsku menu początkowym, pozwalającym zdecydować, czy plik rozszerzeń należy wczytać z dyskietki, czy z magnetofonu, czy może nie należy wczytywać go w ogóle. Decyzję podejmujemy wciskając jeden z klawiszy konsoli: START, SELECT lub OPTION.

Dodatkową różnicą jest to, że ta wersja oczekuje pliku rozszerzenia pod nazwą BASICXE.EXT zamiast BASICXE.OSS. Ponadto - z braku miejsca - usunięto wyświetlaną na początku informację o wydawcy (czyli napis "(C)1986 OSS, Inc").

BASIC XE 4.1p i 4.2p

Dostępna tutaj wersja BASIC-a XE 4.1 i 4.2 z drobną poprawką mającą na celu polepszenie współpracy ze SpartaDOS X. W oryginale wpisanie komendy DIR bez parametrów równa się wpisaniu DIR "D1:*.*". Poprawka zmienia to na DIR "D:*.*", dzięki czemu odwołanie następuje - zgodnie z oczekiwaniami - do dysku bieżącego, a nie, jak w oryginale, zawsze do dysku nr 1.

Autorem poprawki jest KMK.

BASIC XE 4.1p for VBXE/FX

Wersja plikowa przygotowana przez Mono, oparta na obrazie cartridge'a BASIC XE 4.1p, a pozwalająca na uruchomienie interpretera na sprzęcie wyposażonym w kartę VBXE z rdzeniem FX 1.2x. Poprawiona została również obsługa przerwań. Obraz dysku dostępny jest u autora.

Błędy

  • Polecenie BLOAD powoduje załadowanie pliku binarnego do pamięci i bezwarunkowo kończy wykonanie programu. Analogicznie RGET.

Zobacz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools