Kris

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:Kris_aids.jpg

Sebastian 'Kris' Płocharski (alias Pixmen) z Torunia. Od 1997 roku związany z grupa Aids jako grafik. Potem popadł w sidła PC 133Mhz (ówczesnego giganta) i ślad po nim zaginął. Obecnie PC tweaker i amator fotografiki.

Personal tools