MasterDOS

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:MasterDOS.png

DOS przeznaczony dla komputerów Atari XL/XE ze stacją dysków Karin Maxi 360 kB. Został napisany w 1995 roku przez Foxa.

MasterDOS obsługuje wyłącznie własny system plików. Kopiowanie plików między systemem plików Atari DOS a MasterDOS odbywa się przez zbootowanie jednego DOSa, wczytanie plików do pamięci rozszerzonej przy pomocy Professional Copy, zbootowanie drugiego DOSa i zapisanie plików przez Professional Copy.

MasterDOS zawiera wbudowany procesor poleceń. Obsługuje tylko jedną stację dysków, nie ma wbudowanej obsługi RAMdysków, pozwala otworzyć jednocześnie tylko jeden plik, nie obsługuje trybu dopisywania na końcu pliku ani otwarcia pliku jednocześnie do odczytu i zapisu.

Atari BASIC jest zawsze odłączany przy wczytywaniu DOSa, dlatego wciskanie klawisza Option nie jest potrzebne. Kombinacja Option-Reset powoduje zimny start. MEMLO (adres początku pamięci dostępnej dla programów) w wersji 1.5 wynosi $1bde.

Możliwe jest pominięcie kropki po gwiazdce w masce nazwy pliku. Np. "*TXT" jest równoważne "*.TXT", a "**" jest równoważne "*.*".

Spis treści

Niskopoziomowa obsługa Karin Maxi

MasterDOS zawiera własne procedury obsługi kontrolera dysku i nie korzysta z procedur wbudowanych w EPROM Karin Maxi. W odróżnieniu od tych procedur:

 • przy rozpoczęciu zapisu wprowadza opóźnienie w celu rozpędzenia się napędu, co zapobiega błędom spowodowanym niewłaściwą prędkością obrotową dyskietki
 • po przesunięciu głowicy przy zapisie wprowadza opóźnienie, zapobiegając błędom spowodowanym niedokładnym ustawieniem głowicy
 • podczas przesuwania głowicy ekran pozostaje włączony
 • nie ma pasków na ekranie oraz szumów w trakcie operacji dyskowych (ekran jest wyłączony, POKEY nie generuje żadnego dźwięku)
 • DMA dla DL jest włączone w trakcie operacji dyskowych, co zapobiega zrywaniu synchronizacji obrazu
 • duszki są włączone w trakcie operacji dyskowych
 • przerwania DLI są włączane po zakończeniu transmisji
 • wciśnięcie klawisza Break kończy operację z błędem, bez prób powtarzania jej

Procedury wbudowane w MasterDOS obejmują:

 • odczyt sektora z dyskietki w formacie: 2 strony po 40 ścieżek po 18 256-bajtowych sektorów na ścieżce
 • zapis sektora w takim formacie
 • niskopoziomowe formatowanie w takim formacie z przeplotem co 2 (identycznie jak procedura w EPROM Karin Maxi, czyli kolejno na ścieżce znajdują się sektory 1,10,2,11,3,12,...), zaznaczające uszkodzone sektory

Procesor poleceń

Procesor poleceń rozpoznaje ok. 20 wbudowanych komend. Parametry są oddzielane spacjami. Załadowanie programu następuje po wpisaniu jego nazwy (domyślnym rozszerzeniem jest COM). Dodatkowo można zmienić bieżące urządzenie przez wpisanie litery jego nazwy, cyfry numeru oraz dwukropka. Wciśnięcie Control+3 powoduje powtórzenie ostatnio wpisanej komendy. Po wczytaniu DOSa uruchamiany jest plik wsadowy AUTOEXEC.BAT, o ile znajduje się na dysku.

Wbudowane komendy:

 • DIR lub / - wyświetla katalog, opcjonalnie można podać maskę nazwy
 • DEL lub ERA - usuwa plik(i)
 • REN - zmienia nazwę pliku
 • TYP - wyświetla plik tekstowy (domyślne rozszerzenie DOC)
 • BAT - uruchamia plik wsadowy (domyślne rozszerzenie BAT)
 • LOA - uruchamia program (domyślne rozszerzenie COM) - polecenie jest opcjonalne, normalnie podaje się tylko nazwę programu
 • SAV - zapisuje fragment pamięci z nagłówkami programu; parametry to: adres początkowy szesnastkowo, adres końcowy szesnastkowo, nazwa pliku
 • GET - wczytuje dowolny plik w podany obszar pamięci; parametry jak wyżej
 • PUT - zapisuje podany obszar pamięci do pliku; parametry jak wyżej
 • FOR - formatuje dysk, opcjonalnie można podać etykietę dysku
 • BOF - wyłącza wbudowany BASIC
 • CAR - włącza wbudowany BASIC i przekazuje mu sterowanie
 • EXT - konfiguruje domyślne rozszerzenia nazw pliku, kolejno: dla zwykłych plików, dla programów (domyślnie COM), dla plików wsadowych (komenda BAT), dla tekstu (komenda TYP); parametry mogą być pominięte, lub podane jako znak minus, wtedy odpowiednie rozszerzenie domyślne nie jest zmieniane. Przykłady użycia:
  • EXT - tylko wyświetla bieżące ustawienia
  • EXT MPT - ustawia domyślne rozszerzenie na MPT
  • EXT - - - TXT - ustawia domyślne rozszerzenie dla komendy TYP na TXT
 • MEM - bez parametru wyświetla adresy systemowe MEMLO, MEMHI i RUNAD; z podanym szesnastkowo adresem wyświetla zawartość pamięci szesnastkowo i jako znaki ATASCII, klawisz Return powoduje wyświetlanie kolejnych wierszy, dowolny inny klawisz kończy polecenie
 • POK - zmienia zawartość pamięci; należy podać adres i co najmniej jeden bajt, który ma być zapisany
 • RUN - uruchamia program od wskazanego adresu (jeśli brak parametru, to na podstawie RUNAD)
 • REM - komentarz (polecenie ignorowane, może się przydać w pliku wsadowym)
 • VOL - zmiana etykiety dysku

Wersje

 • 1.0 - 25 wrzesień 1995
 • 1.1 - 13 październik 1995
 • 1.2 - 29 październik 1995
 • 1.3 - 19 grudzień 1995
 • 1.4 - 19 maj 1996
 • 1.4a - 14 lipiec 1996
 • 1.5 - 29 kwiecień 1997

Odnośniki zewnętrzne

 • MasterDOS - ASM - źródła ostatniej wersji (1.5) do pobrania ze strony Source Archive

Zobacz też

Personal tools