McPainter

From Atariki

Jump to: navigation, search

Multi Color Painter (McPainter) to program graficzny autorstwa McMaster-a/SSG pracujący w interlace, udostępniający 16 kolorów w rozdzielczości 160x200. Są to dwa obrazy z liniami parzystymi i nieparzystymi trybu 15 OS przełączane co ramkę ze zmianą kolorów co linię. Innym programem pracującym w tym trybie jest XL-Paint MAX.

Zobacz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools