XL-Paint MAX

From Atariki

Jump to: navigation, search
xlpaint.png

XLPaint MAX to przystosowany do rysowania w 16 kolorach-interlace program Stanley-a z USG, który oryginalnie pozwala na rysowanie w 7 kolorach-interlace. Dodatkowo MAX pozwala na zmianę palety kolorów co drugą linię ekranu. Ekran, na którym rysujemy, to 160 piksele x 192 linie. Najnowsze wersje programu to 2.5 dla CPU 6502 i 2.6 dla CPU 65816.

Zobacz też

Download


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools