Odczyt rekordu tekstowego z edytora ekranowego (INPUT)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Przeznaczenie: Program czeka, aż użytkownik wpisze ciąg znaków z klawiatury i naciśnie klawisz RETURN. Znaki podczas wpisywania są wyświetlane na ekranie, działają też normalne znaki kontrolne. Odczyt jest robiony z edytora ekranowego, a zatem kanał #0 musi być otwarty (jest to jego stan domyślny, więc wystarczy go nie zamykać).

Odpowiednik w BASIC-u: INPUT A$

Wywołanie: adres, pod który mają być wpisane znaki, należy załadować do rejestrów A/Y (młodszy/starszy), a następnie podać rozkaz jsr getline.

iccmd  = $0342
icbufa  = $0344
icbufl  = $0348
;
getline ldx #$00
    sta icbufa,x
    tya
    sta icbufa+1,x
    lda #$ff      ;maks. wielkość tekstu
    sta icbufl,x
    lda #$00
    sta icbufl+1,x
    lda #$05
    sta iccmd,x
    jmp jciomain

Personal tools