Tablica skoków

From Atariki

Jump to: navigation, search

Obszar w ROM-ie ośmiobitowych komputerów Atari zawierający początki procedur OS-u udostępnionych programom. Rozciąga się od $E450 do $E48C, zawiera 21 skoków JMP "przekierowujących" odwołania programów we właściwe (dla konkretnej wersji systemu) miejsce w ROM-ie.

Ważniejsze adresy w tablicy skoków:

AdresEtykieta przyjęta
w literaturze anglojęzycznej
Etykieta przyjęta w PolsceOpis
$E453DSKINVJDSKINT

Wejście do tzw. sterownika dyskowego.

$E456CIOVJCIOMAIN

Wejście do CIO.

$E459SIOVJSIOINT

Wejście do SIO.

$E45CSETVBVJSETVBV

Wejście do SETVBLV.

$E45FSYSVBVJSYSVBL

Wejście do SYSVBL.

$E462XITVBVJEXITVBL

Wejście do EXITVBL.

$E471BLKBDVJTESTROM

Wyjście z systemu (w 400/800: MEMO PAD, w XL/XE SELF TEST).

$E474WARMSVJRESETWM

Wywołanie procedury ciepłego resetu.

$E477COLDSVJRESETCD

Wywołanie procedury zimnego resetu.

Tylko XL i XE
$E486PENTVJNEWDEVC

Instalacja nowego handlera CIO w tablicy handlerów.

Tylko DracOS
$E483-JLOADER

Wywołanie loadera relokowanych binariów XL OS (ACX). Ten skok jest dostępny, gdy OS identyfikuje się jako XL OS, a pod adresem $E485 znajduje się wartość różna od $50 i mieszcząca się w zakresie $C0-$CF lub $E4-$FF.

Gwarantuje się, że adresy poszczególnych skoków są takie same we wszystkich odmianach ROM-u ośmiobitowego Atari, natomiast samych procedur wywoływanych tą drogą taka gwarancja już nie dotyczy. W rzeczy samej, nawet systemy sygnowane przez Atari, a późniejsze od najbardziej rozpowszechnionego ROM-u BB 01.02, mają poszczególne procedury poprzesuwane o parę bajtów w tę czy we wtę, czyli oprogramowanie korzystające z procedur systemowych z pominięciem tablicy skoków nie będzie na nich działać.

Personal tools