Outro

From Atariki

Jump to: navigation, search

Ostatnia część dema lub intra, czasami nawet wydzielona jako osobna pozycja w menu (np. w demach AssKicker, Ergo Bibamus czy Numen). Zawiera najczęściej informacje o autorach (credits), efektach (np. jaki w ile ramek się wykonuje, ile zawiera punktów itd.) i użytych programach. Niekiedy także dodatkowe pozdrowienia i podziękowania.

Personal tools