Overlords

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grupa małoatarowska, która okazała się... żartem. W jej skład podobno wchodziły 3 osoby: Heaven, Galtan5 oraz Ugly Pig. W rzeczywistości wszystko to było sprawką wspomnianego Heavena. Szczegóły tej historii odkryte zostały w wywiadzie opublikowanym w drugim numerze magazynu Energy.

Dorobek: m.in. kilka oldschoolowych intr dla Abbuc Magazin, opublikowanych w pierwszej połowie lat 90. XX w.

Link

Personal tools