Owca

From Atariki

Jump to: navigation, search

Demko typu fakeowego ("looptro"), z owieczką (a ściślej barankiem) w roli głównej. Główny bohater pochodzi z popularnego niegdyś Windows screenmate'a (Scmpoo) i jak się można łatwo domyślić został stamtąd pożyczony. Poczynania jego/jej (niepotrzebne skreślić) są ściśle zsynchronizowane z muzyką (oprócz "owcy" w demie pojawiają się także inne znane skądinąd motywy). Demko to ukazało się w dwóch częściach (Owca oraz Owca 2, odpowiednio na Last Party 1998 i 1999). Kod popełnił Wuerpe, natomiast za udźwiękowienie odpowiada Virus/Pentagram. Całość sygnowana przez Animkomials.

Można je pobrać np. stąd (część pierwsza) oraz stąd stąd (druga część Owcy).

Personal tools