PSG (układ)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Od ang. Programmable Sound Generator, układ dźwiękowy AY-3-8910 firmy General Instrument. Jego klon, układ Yamaha YM2149, zastosowano jako układ dźwiękowy w ST. W STE, TT030 i Falcon-ie jest nadal obecny dla utrzymania zgodności wstecz z programami powstałymi dla ST. We wszystkich modelach ST/TT/Falcon system operacyjny używa PSG do generowania kliku klawiatury itp.

Sprzętową implementację PSG w Atari 8-bit oferuje rozszerzenie Evie. Używa go m.in. PSG Player.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools