Paczka Tynku

From Atariki

Jump to: navigation, search

alias Paczka TNQ. Plikowy magazyn prowadzony przez grupę Shadows w latach 1993-1997. Ukazało się 5 numerów (z tego jeden także na PC). Redaktorem naczelnym na początku był Bartman, później bywało różnie... Teksty pisali członkowie Shadows a czasem także wybrańcy spoza sceny. Od numeru drugiego magazyn w zasadzie "zaostrzył" tematykę - poświęcając swe łamy głównie tematyce żulowsko-(pseudo)scenowo-offtopicowej (sami autorzy w ostatnim dotąd wydanym numerze określają swój magazyn jako alternatywno-ideologiczne różnoczasopismo). PACZKA TNQ stanowiła więc jakby nieoficjalną kontynuację nieistniejącego już wtedy zina "Oddech Latryny" (a w każdym razie można było odnieść wrażenie, że utrzymana była w podobnym duchu). Od czasu do czasu w treści można było znaleźć dyskretne przytyki do innych grup na scenie, szczególnie Slight. "Paczka" była najprawdopodobniej pierwszym atarowskim magazynem z proporcjonalnymi fontami (choć w późniejszych numerach zrezygnowano z tego) i oprawa graficzna stała zwykle na bardzo wysokim poziomie (dzięki wysiłkom Bartmana, a potem Titusa).

Download

Personal tools