Plama 256

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:Plama_prg.png

Program graficzny, napisany w pierwszej połowie lat 90. XX w. przez AB-Soft. Wykorzystywał pełną dostępną paletę Atari (256 kolorów) w trybie graficznym o rozdzielczości 80x96. Użyty tryb graficzny i zasady rysowania są podobne do tych stosowanych w edytorze Paint 256, "Plama 256" tak samo jak "Paint 256" nie wykorzystuje techniki interlace (tak jak np. Digi-Paint), stąd pionowa rozdzielczość obrazka to tylko 96 pikseli.

Spis treści

Technikalia

W trybie graficznym w którym pracuje program, linie parzyste określają jasność piksela, natomiast w liniach nieparzystych określane są kolory pikseli. Działanie tego trybu graficznego wykorzystuje specyfikę systemu telewizyjnego PAL, w którym to rozdzielczość pionowa koloru jest dwa razy niższa niż w przypadku jasności. Zatem, gdy jedna linia obrazu będzie zawierała informację tylko o jasnościach (luminancja), a druga z sąsiadujących linii będzie zawierała informację o barwach (chrominancję), nastąpi efekt mieszania się zawartości dwóch linii obrazu i nastąpi tzw. "PAL Blending" (efekt nazwany właśnie od standardu kodowania sygnału wizji w którym on występuje). To właśnie dzięki temu "efektowi ubocznemu" występującemu w systemie PAL możliwe jest uzyskanie tego typu trybów graficznych. Efekt ten występuje również w systemie NTSC jednak mieszanie kolorów występuje w znacznie mniejszej skali, przez co ten tryb na komputerach pracujących w systemie NTSC będzie wyglądał dość mało atrakcyjnie (obraz będzie blady i "wyprany" z kolorów").

Ciekawostki

Pierwszym znanym programem wykorzystującym ten tryb było prawdopodobnie "demo technologiczne" Technicolor Dream wydane już w 1986 roku przez RedRat Software. Wydaje się że RedRat software opublikowało kilka dyskietek zawierających różne zestawy obrazków, przykładową kolekcję składającą się z obrazów trzech dyskietek możemy znaleźć w kolekcji Fandal-a: Technicolor Dream

Format pliku PLM

Program przechowuje obrazki w plikach .PLM, format danych jest niezwykle prosty, plik .PLM zawiera dane obrazu zgrane bezpośrednio z pamięci ekranu, zatem plik przechowujący obrazek w rozdzielczości 80x192 o głębi bitowej 4 bity/piksel zajmuje dokładnie 7680 bajtów ($1E00). Żadne dane o palecie czy rejestrach kolorów nie są przechowane, ponieważ program nie umożliwia manipulacji rejestrami kolorów, a paleta barw jest ściśle określona z góry możliwościami trybu Graphics 11. Dane obrazu zawierają naprzemiennie dane linii zawierających luminancję i chrominancję (po 40 bajtów na linię). Prostota formatu umożliwia bardzo proste wyświetlanie obrazków w tymże formacie nawet z użyciem BASIC-a. Wszystkie operacje I/O bez problemu można obsłużyć z języku wyższego poziomu, natomiast procedura naprzemiennie zmieniająca tryby GTIA pomiędzy Graphics 9 a Graphics 11 może zostać napisana w assemblerze.

Przykładowy program napisany w Turbo BASIC XL wyświetlający wszystkie pliki *.PLM znalezione na dysku może wyglądać tak:

Plama256_small.png
Przykładowe grafiki dołączone do programu
100 ------------------------------
110 REM PLAMA256 viewer v.1.1
120 REM done by Seban/SLT, (p) 1995
130 ------------------------------
140 DIM D$(32),N$(32),F$(32)
150 GOSUB 340
160 D$="D:"
170 N$=D$:N$(LEN(D$)+1)="*.PLM"
180 OPEN #1,6,0,N$:TRAP 320
190 INPUT #1,N$
200 F$=D$:I=LEN(F$)+1
210 FOR J=3 TO 10
220  IF N$(J,J)=" " THEN EXIT 
230  F$(I,I)=N$(J,J)
240  I=I+1:NEXT J
250 F$(LEN(F$)+1)=".PLM"
260 OPEN #2,4,0,F$
270 GRAPHICS 9
280 BGET #2,DPEEK(88),$1E00
290 CLOSE #2
300 X=USR(1536)
310 GOTO 190
320 GRAPHICS 0:? :? "END OF FILES? (";ERR;")"
330 END 
340 ------------------------------
350 DIM A$(128):RESTORE 400:READ A$
360 FOR I=0 TO $24
370  POKE $0600+I,DEC(A$(I*2+1,I*2+2))
380 NEXT I
390 RETURN 
400 DATA A90FCD0BD4D0FBA2C2AD6F028D0AD48D1BD049808D6F02CAD0EFAD0FD22904D0DF68606860

Program czyta katalog dysku w poszukiwaniu plików *.PLM, a następnie podejmuje próbę otwarcia, wczytania i wyświetlenia każdego z tych plików. Program do zmiany trybów (9/11) w każdej linii wykorzystuje prostą procedurę napisaną w asemblerze a następnie zakodowaną jako ciąg liczb szesnastkowych umieszczonych w linii nr 400. Procedura nie wykorzystuje przerwań DLI, bazuje jedynie na rejestrach VCOUNT/WSYNC aby odczekać odpowiedni okres czasu w zmienić tryb pracy GTIA na końcu każdej z linii obrazu tworzonej przez tandem ANTIC oraz GTIA.

Procedura owa wygląda tak:

W0 LDA #$0F		; będziemy czekać na 30-tą linię skaningową
W1 CMP VCOUNT	     ; porównujemy z zawartością licznika linii VCOUNT
  BNE W1		; czekamy do czasu aż rej. VCOUNT nie przyjmie ustalonej wartości
  LDX #$C2		; rej. X posłuży jako licznik pętli (w tym wypadku liczba linii)
W2 LDA GPRIOR	     ; ładujemy aktualną wartość rej. cienia określającego tryb pracy GTIA
  STA WSYNC	     ; odczekujemy do końca linii ekranowej
  STA PRIOR	     ; zapisujemy otrzymaną wartość bezpośrednio do układu GTIA
  EOR #$80		; zmieniamy tryb GTIA
  STA GPRIOR	     ; zapisujemy otrzymaną wartość do rej. cienia
  DEX			; zmniejszamy rej. X (w tym wypadku licznik pętli)
  BNE W2		; czy to już koniec? (rej X=0 ?)
  LDA SKSTAT	     ; odczytujemy rej. POKEY zawierający informację o stanie klawiatury
  AND #$04		; czy wciśnięto jakiś klawisz? (bit #2 informuje o wciśnięciu klawisza)
  BNE W0		; jeżeli nie wciśnięto nic, powtarzamy pętlę
  PLA			; zdejmujemy ze stosu ilość parametrów przekazaną przez BASIC
  RTS			; wracamy!

Najprostszy program wyświetlający pojedynczy plik *.PLM o podanej nazwie może wyglądać tak:

10 DIM F$(32):GOSUB 21
11 GRAPHICS 0:? 
12 INPUT "ENTER FILENAME ";F$
13 TRAP 19:OPEN #1,4,0,F$
14 GRAPHICS 9
15 BGET #1,DPEEK(88),$1E00
16 CLOSE #1
17 X=USR(1536):POKE 764,255
18 GOTO 11
19 GRAPHICS 0:? :? "ERROR #";ERR
20 END 
21 ------------------------------
22 DIM A$(128):RESTORE 27:READ A$
23 FOR I=0 TO $24
24  POKE $0600+I,DEC(A$(I*2+1,I*2+2))
25 NEXT I
26 RETURN 
27 DATA A90FCD0BD4D0FBA2C2AD6F028D0AD48D1BD049808D6F02CAD0EFAD0FD22904D0DF68606860

Linki

Personal tools