Graphics 11

From Atariki

Jump to: navigation, search
GR.11

11-ty tryb graficzny w numeracji Atari OS. Składa się z 192 linii trybu ANTIC $0F, tak samo jak Graphics 8, Graphics 9 i Graphics 10. Dlatego mówi się, że jest to tryb GTIA, gdyż z punktu widzenia układu ANTIC jest to Graphics 8, a dopiero ingerencja w rejestr GTIA GTIACTL (zwany również GPRIOR) zmienia interpretację danych obrazu.

  • Kolory: 16 kolorów z palety 121. Kolor 0 jest zawsze czarny, kolory 1-15 mają 15 różnych chrominancji lecz jednakową luminancję, określoną przez bity 1-3 rejestru COLBAK (rejestr-cień COLBAKS).
  • Rozdzielczość pozioma: 80 pikseli, w zależności od szerokości ekranu (DMACTLS) także 64 lub 96.
  • Rozdzielczość pionowa: 192 linie, maksymalnie 239 linii (co uzyskuje się modyfikując Display List)
  • Proporcje piksela: 4x1

Cień rejestru GTIACTL to GTIACTLS, wpisanie do niego wartości $C0 spowoduje włączenie trybu 11.

Cechą charakterystyczną systemu telewizyjnego PAL jest "mieszanie" przez odbiornik TV składowej koloru danej linii z kolorem linii poprzedniej, więc jeżeli stworzymy ekran z liniami na zmianę w Graphics 9 i Graphics 11, wszystkie linie trybu 9 będą pokolorowane (czyt. przejmą chrominancję) z poprzedzających je linii trybu 11. Ten trick jest wykorzystywany m.in. w trybach graficznych CIN i TIP oraz przez programy graficzne Paint 256 i Plama 256. Natomiast jedynym znanym programem graficznym, obsługującym 'normalny' tryb Graphics 11 jest RAMbrandt.

Co ciekawe, numer tego trybu graficznego był uwzględniony od najwcześniejszej wersji Atari OS z komputerów Atari 400 i 800, mimo że tylko ostatnie modele tej serii miały wbudowany GTIA - na obecnym w większości modeli CTIA uzyskanie tego trybu nie jest możliwe.

Ekran w tyb trybie zajmuje 40*192=7680 ($1E00) bajtów. Bajt pamięci ekranu zawiera 2 piksele ponieważ każdy z nich kodowany jest czterema bitami.

Personal tools