Prof!

From Atariki

Jump to: navigation, search

Mariusz "Prof!" Pietrasiuk, koder zamieszkały w Warszawie, współpracownik pisma Atari Magazyn. Autor kilku programów dla SpartaDOS, m.in. inicjalizera zatytułowanego XDIR. Jego zasługą są pierwsze prace nad poznaniem wewnętrznych sekretów SpartaDOS X. Rozstał się z Atari ok. roku 1995.

Personal tools