Programowanie: Definiowanie niestandardowych trybów graficznych

From Atariki

Jump to: navigation, search

Na stronie znajdują się opisy uzyskania na Atari niestandardowych trybów graficznych.

Spis treści


Definiowanie trybu graficznego ZX Spectrum

Należy zdefiniować obraz wąski (32 bajty) z następującą DL:

zx_bitmap	= $4000		; pamięć obrazu ZX Spectrum
zx_bitmap1	= $4800
zx_bitmap2	= $5000
zx_colormap	= $5800		; pamięć koloru

antic		dta $70,$70,$70

		:64 dta $4f,a(zx_bitmap+(#/8)*32+(#&7)*$100)
		:64 dta $4f,a(zx_bitmap1+(#/8)*32+(#&7)*$100)
		:64 dta $4f,a(zx_bitmap2+(#/8)*32+(#&7)*$100)

		dta b($41),a(antic)

Definiowanie trybu graficznego układu 6845

Przykładowe uruchomienie trybu graficznego "MODE 4" komputera Acorn Electron i BBC Micro na wąskim (32 bajty) obrazie.

Display List:

antic      dta $70,$70,$70+$80

         :5 dta $42,a(ekr_6845),$2,$2,$2+$80

        dta $41,a(antic)

Pamięć ekranu:

        ldy #0
_1       tya
        sta ekr_6845,y
        iny
        bpl _1
        ...

ekr_6845    equ *

Przerwania DLI:

        sta _6502_a
ch_cnt     lda char
        inc ch_cnt+1
        sta wsync
        sta chbase
        lda _6502_a
        rti 
char      dta b($40),b($44),b($48),b($4c),b($50),b($54) 

Podczas wygaszania pionowego należy zapisać rejestr "ch_cnt+1" wartością "<char". W tym przypadku dane grafiki do wyświetlenia znajdują się pod adresem $4000. Definiowanie trybu "MODE 5" polega na wpisaniu w DL zamiast $42 wartości $45 oraz poddaniu danych obrazu odpowiedniej konwersji.

Definiowanie trybu graficznego Apple II

Należy pamiętać, że Apple II stosuje odwrotną kolejność bitów w danych do wyświetlenia oraz nie wyświetla najstarszego bitu danych przez co rozdzielczość ekranu Apple wynosi 280 punktów przy 40 pobranych bajtach.

mode   equ $f

antic   dta $70,$70,$70

   :192 dta $40+mode,a(apple_ekr+((#%8)*$400)+((#%$40)/8)*$80+(#/$40)*$28)

     dta $41,a(antic)

Zobacz też

Coś o trybie HIP/RIP/TIP itp.

Personal tools