Programowanie: Jak stwierdzić typ procesora

From Atariki

Jump to: navigation, search

Procedura sprawdzająca, czy zamontowany w komputerze procesor to 6502, 65C02 czy 65C816. Niepublikowane rozkazy 6502 nie są używane.

   .816
   lda #$99    ;W 6502 dodawanie dziesiętne 99+1
   clc       ;daje w wyniku zero, ale znacznik Z
   sed       ;ma stan taki, jak po dodawaniu binarnym.
   adc #$01    ;W 65C02 poprawiono to. 
   cld
   beq cmos
   lda #$00    ;ustawia znacznik Z jak należy
   rts

cmos rep #$02    ;CPU to co najmniej 65C02. Rozkaz REP #$02
   bne c816    ;ustawia Z=0 w 65C816, a na 65C02 nie robi nic.
   inc
   rts

c816 lda #$02    ;Mamy 65C816.
   rts

Po wykonaniu procedury w akumulatorze jest 0 dla procesora 6502, 1 dla 65C02 oraz 2 dla 65C816.

Personal tools