Pure C

From Atariki

Jump to: navigation, search

Rozwinięcie środowiska Turbo C (robione dawniej przez firmę Borland, jak i PC-towy pierwowzór) w wersji dla dużych Atari, stworzone przez firmę Application Systems Heidelberg.

Zobacz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools