QA Swap

From Atariki

Jump to: navigation, search

Narzędzie stworzył Mayonez. Był to dodatek, który współpracował z programem Quick Assembler, określanego też skrótem QA. QA Swap w trakcie uruchamiania programu napisanego pod kontrolą QA przechowuje na ramdysku lub dyskietce (wersja dla masochistów) używane przez QA zasoby pamięci, dzięki czemu testowany program ma do dyspozycji prawie całą dostępną pamięć RAM. Dodatkowo QA Swap ma możliwość tworzenia batcha, który eliminuje żmudną konieczność ręcznego linkowania danych z kodem i daje możliwość pracy z DOSami, które nie znają plików wsadowych.

Personal tools