Quick Assembler

From Atariki

(Przekierowano z QA)
Jump to: navigation, search

Grafika:qa-small.png

Jeden z najbardziej znanych w Polsce asemblerów 6502 dla małego Atari, wydany w 1991 roku przez L.K. Avalon. Znany powszechnie również jako QA. Autorem programu jest Janusz B. Wiśniewski. Wielu programistów zaczynało naukę asemblera właśnie od QA. Mimo pewnych ograniczeń zdobył dużą popularność dzięki łatwości obsługi, przejrzystości i instrukcji po polsku.

Spis treści

Skład pakietu

W pakiecie Quick Assembler znajdują się:

 • Quick Assembler
 • zestaw procedur bibliotecznych do obsługi PMG, dźwięku i wejścia/wyjścia
 • źródła programów TRANS.ASM i DEMO.ASM korzystających z ww. bibliotek
 • Bug Hunter - debugger
 • XLFriend - TSR z tablicą ATASCII, notatnikiem, kalkulatorem i przeglądarką pamięci
 • w wersji kasetowej - COS
 • w wersji dyskowej - DOS 2.5 z CP, programem INIT i ramdyskiem
 • instrukcja po polsku (oraz jej uzupełnienie w pliku CZYTAJ.COM)

Zalety programu

 • wygodny edytor zgodny z WordStarem
 • obsługa za pomocą menu
 • instrukcja po polsku

Wady programu

 • mały bufor na program źrodłowy
 • brak kompresji spacji w edytorze
 • ograniczenie do 512 etykiet po 6 znaków
 • brak etykiet lokalnych
 • brak dyrektyw asemblacji warunkowej
 • brak makr
 • niestandardowa składnia
 • używa nielegalnych odwołań do systemu

W/w wady rekompensują: reguły do współpracy z zaleconym OS i DOS opisane w podręczniku.

Historia

QA jest drugim po JBW Assemblerze asemblerem autorstwa JBW. W stosunku do poprzedniego programu, autor zmienił gruntownie wygląd i koncepcję działania. QA jest wstecznie kompatybilny z JBW Assemblerem, ale tylko na poziomie kodu źródłowego - programów zapisanych w JBW Assemblerze nie można odczytać wprost w QA, ponieważ ten pierwszy zapisuje źródła w postaci stokenizowanej, a QA w ATASCII. Problem rozwiązuje znajdujący się w pakiecie program TRANS.ASM, służący do konwersji z formatu JBW Assemblera na ATASCII.

Według artykułu w numerze 1 "Tajemnic Atari", sprzedaż Quick Assemblera miała rozpocząć się w drugiej połowie stycznia 1991 roku, na kasecie lub dyskietce w cenie 49900 zł. Podobnie jak w przypadku innych wczesnych wydawnictw Avalonu, projekt okładki pakietu zmieniał się z upływem czasu.[1]

Pakiet QA był promowany w "TA" oraz w grach Avalonu. Informacje o tym, że program powstał przy użyciu QA pojawiają się np. w "Misji" i "Fredzie" (tylko w wersji bez muzyki), a zachęta do kupna pakietu - w "Lasermanii". Fragment scenerii 8. etapu "Freda" (o nazwie "Poziom 7") ukłąda się w litery "QA" (znowu tylko w wersji bez muzyki - w wersji z muzyką w tym miejscu umieszczono inicjały Janusza Pelca).

JBW, będąc redaktorem naczelnym "TA", pracował też nad wersją 1.1 QA, do wydania której nigdy nie doszło.[2]

Na podstawie interfejsu i edytora QA JBW napisał edytor tekstu Panther, wydany w 1991 roku także przez Avalon.

Bibliografia

Zobacz też

Odnośniki zewnętrzne

Personal tools