SiDiCar

From Atariki

Jump to: navigation, search

SiDiCar to układ rozszerzający - acz niezgodnie ze 130XE - pamięć Atari XL/XE występujący w formie cartridge'a. Opisany po raz pierwszy w Tajemnice Atari nr 8/92, a potem także w TA 11-12/92.

Opisywany w TA układ może pomieścić 32/64 kB RAM podtrzymywanej bateryjnie. Dodatkowo bateria nie jest używana, jeśli komputer jest włączony.

Zobacz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools