SiDiCar

From Atariki

Jump to: navigation, search

SiDiCar to układ rozszerzający - acz niezgodnie ze 130XE - pamięć Atari XL/XE występujący w formie cartridge'a. Opisany po raz pierwszy w Tajemnice Atari nr 8/92, a potem także w TA 11-12/92.

Opisywany w TA układ może pomieścić 32/64 kB RAM podtrzymywanej bateryjnie. Dodatkowo bateria nie jest używana, jeśli komputer jest włączony.

Programowanie

Rejestr sterujący układu (tylko do zapisu) znajduje się pod adresem $D5FF.

- bity 0, 1 przełączają banki pamięci modułu 32KB

- bit 4 włącza moduł w obszarze $8000 - $9FFF: 0 włączony, 1 wyłączony

- bit 7 powoduje zapis do rejestru: 0 odblokowany, 1 zablokowany

Rejestr jest zerowany po włączeniu zasilania.

Zobacz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools