Slide Show

From Atariki

(Przekierowano z Slide show)
Jump to: navigation, search

Slide Show - podkategoria dem, program (zbiór), którego głównym celem jest wyświetlenie obrazków w mniej lub bardziej sensownej sekwencji, zazwyczaj okraszony jakąś (niejedną) muzyczką, a niekiedy pięknie płynącym scrollem. ;) Przeważne całodyskowy (1 lub 2 strony dysku, rzadko więcej). Najbardziej cenione są slideshowy autorskie, czyli grafików ze sceny, prezentujące ich twórczość. Niestety, na scenie Atari jest takich produkcji niewiele (szczególnie w porównaniu z ilością tzw. dysków muzycznych) i tylko kilku grafików może się własnymi slideshowami pochwalić.


Przykłady dem typu slideshow :

Personal tools