Sparta Commander

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:sc_gr8.png

Do wersji 0.8.8 SpartaDOS Commander, a w skrócie SC. Menedżer plików dla SpartaDOS X, wzorowany na programie Norton Commander dla MS-DOS. Dostępny wraz ze SpartaDOS X na dysku SpartaDOS X Toolkit.

Program napisany został w asemblerze MADS. Pierwsza wersja ujrzała światło dzienne w lipcu 2010 roku.

Spis treści

Wymagania

 • SpartaDOS X (wersja 4.46 lub nowsza)
 • zainstalowany sterownik 80-kolumnowy

W tej chwili istnieją dwa kompatybilne sterowniki, oba są na dysku Toolkit:

Jak program wygląda w obydwu odsłonach, widać na załączonych obrazkach (powyżej: GR.8, poniżej: VBXE).

W planach jest podobny sterownik dla XEP80.

Charakterystyka

Sparta Commander po uruchomieniu instaluje się automatycznie jako powłoka (shell) SpartaDOS X. Pozwala na wykonywanie podstawowych operacji na plikach i podkatalogach, takich jak kopiowanie (copy), przenoszenie (move), kasowanie (delete) w odniesieniu do pojedynczych plików, grup zaznaczonych plików lub rekursywnie całych podkatalogów. Obsługiwane są katalogi o wielkości do 1424 wpisów (jest to maximum w obecnych wersjach SpartaDOS X).

Możliwe jest też oczywiście uruchamianie wskazanych plików binarnych (pliki z rozszerzeniem EXE otwierane są automatycznie z użyciem X.COM), zarówno w trybie 40-kolumnowym (standard) jak i 80-kolumnowym (do tego musi być zainstalowana 80-kolumnowa konsola, CON.SYS). Skojarzenia typów plików obsługiwane są tak samo jak pod COMMAND.COM - tj. za pośrednictwem nakładki RUNEXT.

Poza operacjami zdefiniowanymi przez program istnieje dostęp do prawie wszystkich funkcji oferowanych normalnie przez systemowy interpreter poleceń (COMMAND.COM). Program dopiero od wersji 0.9.6 ma dostęp do nakładki DOSKEY, od początku za to oferuje pewne funkcje ułatwiające wpisywanie poleceń, jak wstawianie nazwy pliku znajdującej się pod kursorem (CTRL/Return) oraz (od wersji 0.8.5) wstawianie docelowej ścieżki dostępu (Shift/CTRL/Return).

Istniejące poprzednio ograniczenie polegające na niemożności uruchamiania plików wsadowych (*.BAT) zniesiono w wersji 0.9.4.

Makra

Od wersji 1.0.0 dostępne są tak zwane makra, pozwalające na przypisanie (w pliku SC.INI) wywołania konkretnego programu do konkretnej kombinacji klawiszy Shift/Control/znak. Parametry dla uruchamianego programu można zdefiniować za pośrednictwem symboli, którym procesor makr nadaje znaczenie w momencie wywołania makra. Te symbole to:

 • %cs% (current selection) - nazwa pliku lub katalogu bieżąco podświetlona kursorem w bieżącym panelu
 • %csfile% (current selection, file) - jak wyżej, ale brane pod uwagę są wyłącznie pliki (katalogi są ignorowane)
 • %csdir% (current selection, directory) - odwrotność %csfile%, brane pod uwagę są tylko podświetlone podkatalogi, pliki są ignorowane
 • %cdev% (current device) - identyfikator urządzenia (na ogół: dysku) otwartego w panelu aktywnym, to jest tym, w którym znajduje się kursor
 • %odev% (other device) - identyfikator urządzenia otwartego w nieaktywnym panelu
 • %cpath% (current path) - ścieżka dostępu do katalogu otwartego w panelu aktywnym
 • %opath% (other path) - ścieżka dostępu do katalogu otwartego w panelu nieaktywnym
 • %cmask% (current mask) - maska plików panelu aktywnego
 • %omask% (other mask) - maska plików panelu nieaktywnego

Przykład linijki definiującej makro w pliku SC.INI:

MACRO=!,C:>DOS>STAT %CSFILE%

Do kombinacji klawiszy Shift/Ctrl/1 (identyfikowanej znakiem wywoływanym przez Shift/1, czyli "!") przypisywane jest tu wywołanie programu C:>DOS>STAT.COM. W momencie wywołania zostanie mu przekazany parametr w postaci bieżąco podświetlonej przez kursor nazwy pliku. Jeśli wywołamy makro podświetliwszy katalog, w miejscu parametru %csfile% zostanie przekazany tekst pusty (= nic nie zostanie przekazane).

Po definicji klawisza można podać programowi jednoznakową odpowiedź na pytanie "Run in 40-column mode?", które Sparta Commander wyświetla, gdy aktywna jest konsola 80-kolumnowa, a zażądano uruchomienia programu "przez X". Znak 'Y' oznacza odpowiedź twierdzącą, znak 'N' - przeczącą:

MACRO=!N,C:>LW>LW.EXE %CSFILE%

Gdy aktywna jest konsola 40-kolumnowa, ten parametr jest ignorowany.

Każde słowo kluczowe MACRO= definiuje kolejne makro. Makr może być do 13. Listę bieżąco zdefiniowanych makr uzyskujemy wciskając Shift/Help.


Grafika:sc_vbxe.png

Odnośniki zewnętrzne

 • Dyskusja na forum Atari Area (może zawierać załączniki z testowymi wersjami programu)

Zobacz też

Personal tools