TD Line: wyłączenie i włączenie z poziomu programu

From Atariki

Jump to: navigation, search

TD Line jest programem dla SpartaDOS i SpartaDOS X, wyświetlającym na dodatkowej linii ekranu bieżący czas i datę. Niekiedy zachodzi potrzeba tymczasowego, automatycznego wyłączenia działania TD Line, na przykład na czas ładowania programu wyświetlającego jakąś czołówkę.

SpartaDOS 3.x

W SpartaDOS 3.x służy do tego celu umieszczony pod adresem $FFC6 (pod ROM-em) wektor VTDON. Wywołanie wygląda następująco:

portb = $D301
vtdon = $FFC6
;
td_off lda portb
    pha
    and #$fe
    sta portb
    ldy #$00    ;$00 - OFF, $01 - ON
    jsr vtdon
    pla
    sta portb
    rts

SpartaDOS X

W SpartaDOS X powyższy sposób też działa, ale tylko pod następującymi warunkami:

 • że pamięć pod ROM-em istnieje;
 • że wektory się tam znajdujące nie zostały zniszczone przez program korzystający z tej pamięci (np. Turbo BASIC XL).

Dlatego najlepiej, zamiast wspomnianym wektorem, posłużyć się symbolem I_TDON. Robi się to następująco:

jext_on = $07f1
jext_off = $07f4
jfsymbol = $07eb
;
td_off lda #<sym
    ldx #>sym
    jsr jfsymbol
    beq exit     ;exit if no symbol found (= no TD loaded)
    sta ptr+1
    stx ptr+2
    tya
    jsr jext_on
    ldy #$00     ;$00 - off, $01 - on
ptr  jsr $0000
    jmp jext_off
exit  rts
; symbol name, space-padded to 8 characters
sym  .byte 'I_TDON '

Należy zadbać, żeby podprogram znalazł się poza obszarem przełączania banków pamięci ($4000-$7FFF). Dodatkowo, sposób ten będzie działał dopiero w SpartaDOS X w wersji 4.40 albo nowszej.

Personal tools